Category: Testi i Arritshmerise

Testi i arritshmerise 2014 6

Testi i arritshmerise 2014

Pyetjet Kimi dhe BiologjiPyetjet nga FizikaPyetjet nga InformatikaPyetjet nga MatematikaPyetjet nga Edukata QytetarePyetjet nga Historia dhe GjeografiaPyetjet nga Gjuha AnglezePyetjet nga Gjuha dhe Letersia Shqipe

Testi i arritshmerise pyetjet Kimi dhe Biologji 0

Testi i arritshmerise pyetjet Kimi dhe Biologji

Te gjitha pyetjet nga kimia dhe biologjia te marrura nga testet e arritshmerise/semimatures nga vitet e kaluara, per te gjitha paqartesite apo ndihmat qe ju nevojiten mos hezitoni te na shkruani poshte ne komente.

Testi i arritshmerise pyetjet nga Fizika 10

Testi i arritshmerise pyetjet nga Fizika

Te gjitha pyetjet dhe detyrat nga fizika te marrura nga testet e arritshmerise/semimatures nga vitet e kaluara, per te gjitha paqartesite apo ndihmat qe ju nevojiten mos hezitoni te na shkruani poshte ne komente....

Testi i arritshmerise pyetjet nga Informatika 0

Testi i arritshmerise pyetjet nga Informatika

Disa pyetje nga Informatika te marruara nga testet e meparshme te arritshmerise, per te gjitha paqartesite dhe diskutimet rreth pyetjeve, ju mund te shkruani tek fusha e komenteve.

Testi i arritshmerise pyetjet nga Matematika 0

Testi i arritshmerise pyetjet nga Matematika

Te gjitha pyetjet dhe detyrat nga matematika te marrura nga testet e arritshmerise/semimatures nga vitet e kaluara, per te gjitha paqartesite apo ndihmat qe ju nevojiten mos hezitoni te na shkruani poshte ne komente.

Testi i arritshmerise pyetjet nga Edukata Qytetare 0

Testi i arritshmerise pyetjet nga Edukata Qytetare

Te gjitha pyetjet nga testi i arritshmerise/semimatures nga Edukata Qytetare prej viteve te kaluara, per cdo pergjigje apo paqartesi rreth ndonje pyetje, shkruani ne komente.

Testi i arritshmerise pyetjet Histori dhe Gjeografi 0

Testi i arritshmerise pyetjet Histori dhe Gjeografi

Pyetjet e testit te arritshmerise nga historia dhe gjeografia per te gjitha pergjigjet e pyetjeve, dhe paqartesite ju lutem na shkruani ne komente.

Testi i arritshmerise pyetjet Anglisht 3

Testi i arritshmerise pyetjet Anglisht

Pyetjet e testit te arritshmerise nga gjuha angleze, per te gjitha pergjigjet e pyetjeve, dhe paqartesite ju lutem na shkruani ne komente.

Testi i arritshmerise Gjuhe Shqipe dhe Letersi 0

Testi i arritshmerise Gjuhe Shqipe dhe Letersi

Te gjitha pyetjet nga testi i arritshmerise/semimatures ne Gjuhe Shqipe dhe Letersi, per te gjithapergjigjet e pyetjeve qe nuk i dini, shkruani ne komente.