Category: Matematikë

Stinët e vitit (Pyetje Logjike) 0

Stinët e vitit (Pyetje Logjike)

Nëna e Lizës ka 4 fëmijë:Ata janë: Pranvera, Vera, Vjeshta dhe ….kush? Shiko zgjidhjen Dhe Liza, sepse Nëna e Lizës shkruan në fillim pra tre vllezërit e motrat e Lizës janë: Pranvera, Vera dhe...

Qka eshte Matematika? 0

Qka eshte Matematika?

Matematika përbën një fushë të njohurive abstrakte të ndërtuara me ndihmën e arsyetimeve logjike mbi koncepte të tilla si numrat, figurat, strukturat dhe transformimet. Matematika dallohet nga shkencat tjera për një lidhje të veçantë...

Shembull qe shpreh barazi me nje te panjohur 0

Shembull qe shpreh barazi me nje te panjohur

x : 4 = 5 : 4 pas shumezimit te brendshme me te brendshme dhe te jashtme me te jashtme kemi rezultatin x · 4 = 4 · 5 ku del rezultati 4x =...

Qka eshte pasqyrimi ? 0

Qka eshte pasqyrimi ?

Pasqyrimi (shiko Pasqyra) është shprehje e cila përdoret në biseda të lira dhe në disa lëmi shkencore. Kryesisht me shprehjen pasqyrim kuptohet krijimi i një figure në një bashkësi në bazë të dhënave nga...

Qka jane thyesat ? 0

Qka jane thyesat ?

Thyesat janë rezultat i pjesëtimit të dy numrave të plotë. Me fjalë tjera shprehja e trajtës a/b, ku a-ja quhet numërues dhe është numër i plotë kurse b-ja quhet emërues dhe është një numër...

Qka eshte aritmetika ? 0

Qka eshte aritmetika ?

Aritmetika (gr. αριθμός, arithmos = numër) është dega më e vjetër dhe më e thjeshtë e matematikës dhe përdoret gjerësisht në jetën e përditshme për qëllime nga më të thjeshtat, numërimin, gjer në më...