Category: Kuize Matematikë

Kuiz nga matematika 6 73

Kuiz nga matematika 6

1. Vlera e shprehjes 16+32:8·2-20 është:23482. Nëse A={x : x ∈ N dhe 1≤x<6}dhe B={x : x ∈ N 4≤ x ≤8} atëherë A/B=?{4,5,6}{1,2,3}{4,5}{6,7,8} 3. Per thyesat 2/3,3/5 dhe 6/7 vlenë :2/3<3/5<6/73/5<2/3<6/72/3<6/7<3/56/7<3/5<2/3 4. Shprehja...

Kuiz me pyetje logjike 29

Kuiz me pyetje logjike

1. Iliri ka një kartë debie, me overdraft me një interes ditor 0.5% për shumat në overdraft. Sa është shuma e interesit (në total) që do të paguajë Iliri për një shumë prej 250...

Test me pyetje logjike 31

Test me pyetje logjike

1. Nëse 200 metra kabllo optike kushton 240 Euro, sa do të kushtojnë 25 cm kablo optike?1.2 euro1.3 euro0.3 euro3 euro2. Cili nga numrat më poshtë është më i madh se 1/2?2/54/74/95/11 3. Nëse...