Category: Kirurgji

Qka eshte asepsa ? 0

Qka eshte asepsa ?

Me asepse nenkuptohen te gjitha veprimet profilaktike me te cilat behet asgjesimi (zhdukja) i te gjitha baktereve dhe sporeve te tyre nga materiali sanitar qe bie ne kontakt me plagen , me qellim te...

Si mund te jete dezinfektimi? 0

Si mund te jete dezinfektimi?

Dezinfektimi mund te jete medicinal (dezinfektimi i duarve , ose i plages ) dhe higjienik (nenkupton dezinfektimin e hapsirave te lokaleve hospitalore dhe mjeteve te ndryshme )

Qka jane vaksinat ? 0

Qka jane vaksinat ?

Vaksinat jane substanca imunobiologjike te cilat ne organizem formojne antitruptha specifike , te cilet mbrojne organizmin nga semundjet infektive

Kush bene pjese ne mjetet antiseptike biologjike? 0

Kush bene pjese ne mjetet antiseptike biologjike?

Ne mjetet antiseptike biologjike bejne pjese :          – Antiboitiket         – Vakcinat dhe         – Serumet

Qka eshte antisepsa ? 0

Qka eshte antisepsa ?

Antisepsa eshte veprim i cili nenkupton zhdukjen e pjeserishme te baktereve nga lekura , apo nga aparate te ndryshme ose nga plaga e infektuar.

Qka studion kirurgjia ? 0

Qka studion kirurgjia ?

Kirurgjia eshte shkenca mbi shkathtesine e zbatimit te nderhyrjeve kirurgjike , me qellim te sherimit te lendimeve , te semundjeve , te tumoreve dhe te mbeturinave kongjenitale