Category: Kimi

Qka jane vitaminat? 0

Qka jane vitaminat?

Vitaminat jane lende organike te cilat kane rendesi te veqante per zhvillimin normal te organizmit te njeriut dhe te kafsheve.Ato kane strukture mjafte komplekse.

Si ndahen karbohidratet? 0

Si ndahen karbohidratet?

Karbohidratet ndahen ne : monosakaride (glukoza, fruktoza etj.), disakaride (maltoza, sakaroza ), oligosakaride dhe polisakaride (amidoni, celuloza, glikogjeni).

Qka paraqet hibridizimi? 0

Qka paraqet hibridizimi?

Hibridizimi paraqet kombinimin e orbitaleve atomike me energji te ndryshme, me ç’rast formohen orbitale te reja, te cilat kane energji te njejte.

Cilat jane vetite e komponimeve organike? 0

Cilat jane vetite e komponimeve organike?

1. Jane komponime kovalente.2. Digjen ose karbonizohen.3. Shkrihen ne temperatura te ulta.4. Kane pike te ulta te vlimit.5. Kryesisht nuk treten ne uje6. Treten ne tretes organik.7. Jane joelektrolite (elektrolite te dobet).8. Zhvillojne reaksione...

Cilat jane vetite e komponimeve inoorganike? 0

Cilat jane vetite e komponimeve inoorganike?

1. Kryesisht jane komponime jonike.2. Nuk digjen3. Shtrihen ne temperatura te larta4. Kane pike te larta te vlimit.5. Kryesisht treten ne uje.6. Nuk treten ne tretes organik.7. Kryesisht jane elektrolite.8. Zhvillojne reaksione te shpejta.