Category: Gjuhë Shqipe

Qka eshte Legjenda? 0

Qka eshte Legjenda?

Legjenda, ose gojëdhëna është tregim nga goja e popullit i cili u kushtohen personave ose dukurive që ndodhin apo kanë ndodhur dhe që këta persona apo dukuri kanë lënë gjurmë në jetën e një...

Qka eshte Konversioni? 0

Qka eshte Konversioni?

Konversioni (kthesa) Konversion vjen nga latinishtja conversio – ndërrim, kthese. Quhet edhe refren (që vjen nga frëngjishtja refrain – përsëritje). Është përsëritje e një ose disa vargjeve, kur pas disa fjalëve, zakonisht pyetëse, jepet...

Qka eshte Alegoria? 0

Qka eshte Alegoria?

Alegoria – Alegori vjen nga greqishtja allegoria, nga allos – tjetër dhe agereia – flas, them, d.m.th te folur për ta kuptuar ndryshe. Alegoria është një paraqitje e tërthorte ose shprehje, prapa se cilës...

Qka eshte Gramatika? 0

Qka eshte Gramatika?

Gramatika studion mënyrën e përdorimit të fjalëve me njëra-tjetrën në ligjërim. Gramatika është dega më e rëndësishme e gjuhësisë, sepse ajo studion strukturën e gjuhës e kjo është ana më themelore e gjuhës. Me...

Qka eshte Fjala? 0

Qka eshte Fjala?

Fjala është diçka e thënë me gojë dhe e shqiptuar nëpërmjet një tingulli apo grupi tingujsh që tregon një kuptim, përshkrim, vend, kohë, lajm apo mendim. Fjala është pjesa themelore e marrëveshjes (komunikimit) gojor...

Sa kohe ka gjuha shqipe? 0

Sa kohe ka gjuha shqipe?

Gjuha shqipe ka tri kohe themelore: Te tashmen, te kryeren(shkuaren) dhe te ardhmen. Por kohet gjithsej jane tete: E tashme, e pakryer, e kryer e thjeshte, e kryer, me se e kryer, e kryer...

Foljet 0

Foljet

Foljet janë pjesë e ndryshueshme e ligjëratës që shënojnë një veprim apo gjendje. Në gjuhën shqipe ato kanë kategori gramatikore të mënyrës, kohës, vetës, numrit dhe diatezës. Folje quhen fjalët që tregojnë se subjekti...