Category: Fizikë

Qka eshte luksi ne fizike? 0

Qka eshte luksi ne fizike?

Luks (lx) është ndriçimi i njëtrajtshëm i sipërfaqes prej 1m² të cilën e realizon burimi pikësor i dritës me intensitet drite 1cd nëpër këndin e ngurtë prej 1sr(steradiani).

Qka eshte kandela? 0

Qka eshte kandela?

Kandela është intensiteti i dritës në drejtimin normal të sipërfaqes prej 1/600 000 të metrit katror të trupit të zi, në temperaturën e ngurtësimit të platinit nën presion 101 325 Pa(paskal).

Qka jane thjerrat optike? 0

Qka jane thjerrat optike?

Thjerrë optike quhet trupi prej qelqi ose lende tjeter te tejdukshme, te cilet kufizohen me 2 siperfaqe sferike ose nje siperfaqe sferike dhe nje te rrafshet.