Poezi per stinen e pranveres

Pranvera
Qielli i kaltër
sot kaq afër,
mund ta zbresësh në pëllëmbë!
Diellimi,
notë gëzimi,
na dërgon puhizën këngë.

Çdo e qeshur
floriveshur!
Mami, ti dhe unë përdore.
Magjiplotë
është kjo botë,
nëse është paqësore!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *