Poezia “Falja” nga Naim Frasheri

Falja


Zot i math e i vërtetë 
Që kreve ç’shohëm në jetë, 
Edhe të tjerë që janë 
Pa funt pa krye pa anë, 
Edhe kudo je ti vetë, 
Syri yn tekdo shikon, 
Që nga lint e gjer tek perëndon, 
Më çdo vënt të sheh fuqinë, 
Urtësin’ e madhërinë, 
Falna gjithë mirësitë, 
Epna dituri e dritë, 
Tregona udhën’ e mirë, 
Mos na lerë n’errësirë, 
Dhurona gjithë të mirat, 
Mërgona nga të pështirat.
Zot! falna vëllazërinë, 
Dashurin’ e miqësinë, 
Epna dëshirë të msojmë, 
E të mirat të punojmë, 
Bëna të but’ e të qetë, 
E të urt’ e të vërtetë, 
Jetënë ta trashëgojmë

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *