Vjershe per shkollen time

Shkolla

Shkolla ime

E bukur është festa
Që ne sot festojmë,
Dhe në çdo vjetor
Ne do ta fesojmë.
Gëzuar shkolla ime
Festën me shumë gëzime
Urime ju mësues
Kësaj shkolles sime
E gezofsh këtë ditë
Ti moj shkolla ime,
Të dëshiroj nga zemra
Shumë vjet urime

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *