Qka thote teorema e pitagores ?

Teorema e Pitagores thote se: Në çdo trekëndesh kënddrejt shuma e katroreve të ndertuar mbi katete është e barabartë me katrorët e ndërtuar mbi hipotenuz.