Test me pyetje logjike


1. Nëse 200 metra kabllo optike kushton 240 Euro, sa do të kushtojnë 25 cm kablo optike?
1.2 euro
1.3 euro
0.3 euro
3 euro
2. Cili nga numrat më poshtë është më i madh se 1/2?
2/5
4/7
4/9
5/11

3. Nëse një objekt zhvendoset me 5 metra në sekondë, sa metra mund të zhvendoset objekti në 1 orë:
30
300
320
18000

4. Çdo pasticier mund të bëjë 2 torta të mëdha ose 35 torta të vogla në një orë. Pasticeria është e hapur për 2 orë dhe nevojiten të bëhen për një feste 20 torta të mëdha dhe 700 të vogla. Sa pastiçierë nevojiten?
19
15
20
25

5. Për dy vjet, im atë do të jetë saktësisht tre herë më i madh në moshë sesa jam unë tani. Im atë është 37 vjeç. Sa vjeç jam unë?
12
13
14
15

6. Një roman i Ismail Kadarese mund të blihet, në një librari të Prishtinës për 20 Euro, në versionin me kapak lluksi dhe për 10 Euro në versionin si libër xhepi. I njëjti roman në versionin me kapak lluksi mund të blihet në internet me një ulje për 30% nga çmimi i kopertinës duke paguar 1 Euro shtesë për shpenzimet e spedicionit. Sa më i madh është çmimi i romanit me kopertinë lluksi i blerë në internet nga çmimi i romanit si libër xhepi i blerë në librarinë e Prishtinës?
6
3
4
5

7. Nëna e dërgoi Lirinë në dyqan për të marrë 9 kuti konservash me bizele. Liria mund të mbante vetëm dy kuti në një rrugë. Sa herë iu desh të shkonte në dyqan për t’i marrë të gjitha?
3
4.5
5
5.5

8. Cili nga numrat më poshtë është i barabarte me 25%
1/25
1/4
1/3
1/2

9. Dyshemeja e një dhome është në formë drejtkëndore dhe ka përmasat 4 x 5 metra. Dyshemeja është veshur me pllaka me përmasa 25 x 25 cm. Duke supozuar se të gjitha pllakat janë të plota, sa pllaka ka në dyshemenë e dhomës?
330
430
320
500

10. Nëpunësi doli nga shtëpia në 07:15 për t’u ndodhur në zyrën e tij në Ministrinë e Financave në orën 08:00. Ai mbërriti në zyrë në orën 07:52. Sa minuta iu deshën atij për të mbërritur në zyrë?
35 minuta
37 minuta
45 minuta
47 minuta

Rezultati =
Përgjigjet e sakta ishin: