Kush e shkroi veprën "E fshehta e vulës së blertë" ?

Veprën "E fshehta e vulës së blertë" e shkroi Hana Ozhogovska .

Faleminderojme : Lirim Kadriun .