Qka është Biologjia ?

Biologjia eshte shkence natyrore , e cila i studion te gjitha qeniet e gjalla .