Çka thotë Ligji i Parë i Njutonit?

Ligji i Pare i Njutonit thot se cdo trup e ruan gjendjen relative ose drejtvizore derisa nje force tjeter te mos ta detyroj ta nderroj ate.