Çka është njesia unike e mases?

Njesia unike e mases atomike m u paraqet masen e 1/12 pjese te izotopit te karbonit