Testi i arritshmerise pyetjet Kimi dhe Biologji

Te gjitha pyetjet nga kimia dhe biologjia te marrura nga testet e arritshmerise/semimatures nga vitet e kaluara, per te gjitha paqartesite apo ndihmat qe ju nevojiten mos hezitoni te na shkruani poshte ne komente.Testi i arritshmerise pyetjet nga Fizika

Te gjitha pyetjet dhe detyrat nga fizika te marrura nga testet e arritshmerise/semimatures nga vitet e kaluara, per te gjitha paqartesite apo ndihmat qe ju nevojiten mos hezitoni te na shkruani poshte ne komente. Sepse fizika eshte njera nder lendet me te veshtira ne kete test.
Testi i arritshmerise pyetjet nga Informatika

Disa pyetje nga Informatika te marruara nga testet e meparshme te arritshmerise, per te gjitha paqartesite dhe diskutimet rreth pyetjeve, ju mund te shkruani tek fusha e komenteve.


Testi i arritshmerise pyetjet nga Matematika

Te gjitha pyetjet dhe detyrat nga matematika te marrura nga testet e arritshmerise/semimatures nga vitet e kaluara, per te gjitha paqartesite apo ndihmat qe ju nevojiten mos hezitoni te na shkruani poshte ne komente.

Testi i arritshmerise pyetjet nga Edukata Qytetare

Te gjitha pyetjet nga testi i arritshmerise/semimatures nga Edukata Qytetare prej viteve te kaluara, per cdo pergjigje apo paqartesi rreth ndonje pyetje, shkruani ne komente.


Testi i arritshmerise pyetjet Histori dhe Gjeografi

Pyetjet e testit te arritshmerise nga historia dhe gjeografia per te gjitha pergjigjet e pyetjeve, dhe paqartesite ju lutem na shkruani ne komente.

Testi i arritshmerise pyetjet Anglisht

Pyetjet e testit te arritshmerise nga gjuha angleze, per te gjitha pergjigjet e pyetjeve, dhe paqartesite ju lutem na shkruani ne komente.

Testi i arritshmerise Gjuhe Shqipe dhe Letersi

Te gjitha pyetjet nga testi i arritshmerise/semimatures ne Gjuhe Shqipe dhe Letersi, per te gjitha
pergjigjet e pyetjeve qe nuk i dini, shkruani ne komente.

Kush ben pjese ne eshtrat e kraherorit-gjoksit?

Eshtrat e kraherorit-gjoksit (thorax):

 - Derrasa e kraherorit - pazmori (sternum)
 - Brinjet (costae)

Kush ben pjese te eshtrat e shtylles vertebrore?

Eshtrat e shtylles vertebrore (columna vertebralis):

  - Unazat qafore (vertebrae cervicales)
  - Unazat kraherore (vertebrae thoracales)
  - Unazat e belit (vertebrae lumbales)
  - Unazat e kyqit- kerbishtit (vertebrae csacrales)
  - Unazat bishtore (vertebrae coccygea)

Kush ben pjese ne eshtrat e fytyres?

Eshtrat e fytyres (ossa faciei):

 - Nofulla e siperme (maxila)
 - Nofulla e poshtme (mandibula)
 - Ashti qiellzor (os palatinum)
 - Ashti hundor (os nasale)
 - Ashti lotor (os lacrimale)
 - Ashti mollezor (os zygomaticum)
 - Guacat hundore (concha nasalis)
 - Pluari (vomer) dhe
 - Ashti nengjuhor (os hyoideum)

Kush ben pjese ne eshtrat e kafkes?

Eshtrat e kafkes jane (ossa cranii):

 - Ashti ballor (os frontale)
 - Ashti muror i tepes (os parietale)
 - Ashti zverkor (os occipitale)
 - Ashti temblor (os temporale)
 - Ashti shoshor (os ethmoidale) dhe
 - Ashti pykor (os sphenoidale)